ურთსაუბრის ძეგლისდება

მუხლი 1. 1.1. ეგე წესი ადგენს ურთსაუბარს მხარეებს შორის, რათა გამარტივდეს მიწერ-მოწერილობანი და გაღრმავდეს ვერბალური თუ სხვაგვარი ურთიერთობანი. 1.2 სიტყვა ურთსაუბარი გამოხატავს ნებისმიერი სახის კომუნიკაციას როგორც ვერბალურ, ასევე ელექტრონულ, საფოსტო თუ პირისპირ შეხვედრისეულ. მუხლი 2. მხარეებს შეუძლიათ ურთსაუბრისას გამოიყენონ:ა) არქაიზმები;ბ) ხუმრობანი;გ) ლივზინეური (ირონიული) და ლაგაცური (სარკასტული) შეპასუხებანი;დ) სხვა. მუხლი 3.მხარეების მიერ ურთსაუბარის დროს, მე-2 მუხლითვრცლად “ურთსაუბრის ძეგლისდება”

ამფიბიები

გუშინ ქუჩაში შევხდი სასწაულს, ვერ დაიჯერებ რა მოხდა მერე, ამფიბიების ცეკვას ვუცქერდი; განგებავ, მათთვის, გთხოვ, ამამღერე! იქვე დოლს სცემდა მუგვობით ღმერთი და იანუსი უღიმის სავსედ, და მის დაკრულზე ამფიბიები მდოვრედ უხრიან თავს, ტყუილ-მარჯვედ, ცაში ხტებიან და ირწევიან, სიზმრებს ამხელენ ნანახს ას-ასჯერ, და დასცინიან ყველას ვინც უცქერს, აღფრთოვანებით აქებს ათასჯერ. ამფიბიები წრედ იკვრებიან, ცეცხლს ანთხევენ დავრცლად “ამფიბიები”

Create your website with WordPress.com
დაიწყე